Om Solnut IL

Historie:
Idrettslaget Solnut vart skipa i 1937, og er i dag ein av dei største frivillige orgsnisasjonane i Ullensvang Herad. Laget hadde i 2014 omlag 220 medlemar.

Aktiviteter:
IL Solnut er delt inn i  grupper som har kvar sine aktiviteter:
Fotballgruppe, tur & aktivitetsruppe og foredrelaget.

Medlemskap:
Alle som deltek i aktiviteter organisert av IL Solnut må væra medlemmer i laget og betala kontigent. Kontigent  er som følgjer:

Familiemedlemskap:               Kr 500,-
Vaksne:                                        Kr 300,-
Born <16 år:                                   Kr 200,- 
Støttemedlem:                                 Kr 100,-

Innbetalingsblankettar og info vert lagd i postkassane i april-mai. Dersom du har lyst til å væra medlem, men ikkje har fått blankett for innbetaling, ta kontakt med, eller send ein e-post til laget så ordnar vi dette. Takk for støtta
!

Fasiliteter:

Il Solnut disponerer Skotamyra idretssbane som hausten 2009 vart fullrenovert og oppgradert til kunstgrasbane.

Tennisbane:
På sida av fotballbanen finnes også ein asfaltert tennisbane.

Garderobe/dusjar/klubblokale:
I tilknytning til fotballbanen finnes også garderobeanlegg med dusjar og badstue, samt eit lite klubblokale / møterom.
Klubblokalet kan leigast for "ein symbolsk sum" av alle lag og organisasjonar, og passer godt til møter og aktiviteter med -+30 personar.

Kontaktperson for leige av lokalet er nestleiar av hovudstyret, som i 2016 er Randi Kråkevik, 98 43 90 54.

E-Post til laget:

post@ilsolnut.com

Nyeste kommentarer

04.06 | 20:31

Greetings...I would like to participate, but I would like to ask, if we start a...

23.03 | 14:28

Blir det skredløp i 2022?

20.08 | 07:40

Hei! Vi lyst å leie klubbhuset til Milana sin bursdag på 28.08. Mhv Felix

10.03 | 11:32

Hei. Vil gjerne prøve meg, men når er det i år?